Templates by BIG Theme

Best bookmaker bet365 register

The Best bookmaker bet365

Prava i odgovornost

0 Comments | lipanj 21, 2015

Svako korištenje www.blog.ishrana.ba podliježe niže iznesenim uvjetima korištenja. Dokumenti publicirani nawww.blog.ishrana.ba ne smiju se kopirati osim ukoliko se kopije ne koriste za nekomercijalnu i osobnu upotrebu. Uz poštivanje gore navedenog ograničenja, kopiranje je dozvoljeno samo uz navođenje svih zadržanih napomena i upozorenja o autorskim pravima, drugih upozorenja o vlasništvu bilo koje vrste, te svih ograničenja od odgovornosti koja su na ovom web site-u navedena. Bilo kakvo kopiranje, reprodukcija ili distribucija informacija sadržanih na ovom web site-u dozvoljena je samo uz prethodno izričito odobrenje autora.
Ova web stranica je sačinjena tako da daje općenite informacije o velikom rasponu tema, proizvoda i usluga vezanih uz zaštitu zdravlja. Svrha ovdje iznesenih informacija nije davanje medicinskih savjeta ili uputa o korištenju pojedinih proizvoda kao niti promocija pojedinih proizvoda kao takvih. U tom smislu, sadržaj ovih web stranica ni na koji način nije sponzoriran niti je pod izravnim ili neizravnim utjecajem bilo kakvog poslovnog ili drugog subjekta koji bi na bilo koji način reklamirao, odnosno predstavljao svoje i/ili tuđe usluge ili proizvode na ovoj web stranici u vidu izravnog ili prikrivenog oglašavanja ili sl., jer isto nedvojbeno predstavlja izravan sukob interesa od kojeg se autor sajta ovdje izričito ograđuje. Ova web stranica ne sadržava nikakve oblike oglašavanja. Medicinske informacije koje donosi nisu potpune i sačinjene su kao dodatak, a ne kao zamjena za stručnost, vještinu, znanje i procjenu medicinskog osoblja koje se brine o bolesniku niti kao preporuka za bilo koji određeni program liječenja.
Niti jedan bolesnik ne bi smio koristiti informacije sadržane na ovoj web stranici za dijagnosticiranje ili liječenje zdravstvenog problema ili bolesti bez konzultacije s kvalificiranim medicinskim osobljem. Za specifične savjete i upute u svezi s proizvodima i uslugama spomenutim na ovoj web stranici, molimo da se obratite izravno na medicinske izvore, liječničko i ljekarničko osoblje, te na tijela koja izdaju rješenja o stavljanju lijekova i medicinskih pomagala u promet u vašoj zemlji.
Autor sajta će poduzeti odgovarajuće napore kako bi informacije na ovoj web stranici bile točne i precizne, ali ne daje nikakva jamstva u pogledu njihove točnosti ili potpunosti. Svi korisnici www.blog.ishrana.ba suglasni su s činjenicom da osobno snose svaki rizik u vezi s pristupom i korištenjem sadržaja ove web stranice. Autor stranice ovime isključuje svoju odgovornost za svaku izravnu i/ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja www.blog.ishrana.ba kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju ove web stranice. Autor pridržava pravo bilo kakve izmjene sadržaja ovog web site-a, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena.
Ova web stranica sadržava informacije trećih strana i linkove na druge web stranice na Internetu nad kojima autor nema nikakvu kontrolu. Takve informacije su označene na odgovarajući način uz upućivanje na pravo vlasništva trećih osoba kad smo smatrali da je to obvezno učiniti i gdje god je to bilo provedivo. Autor ne daje nikakva jamstva u pogledu točnosti ili bilo koje druge karakteristike takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za te informacije.
Nad svim slikama i informacijama sadržanim na ovoj web stranici postoje autorska prava. Svi nazivi proizvoda tiskani velikim slovima ili označeni na drugi odgovarajući način su zaštićeni žigovi njihovih legitimnih vlasnika.
Preuzimanjem bilo kakvih materijala s ove web stranice pristajete na ove uvjete korištenja. Ako ne prihvaćate ove uvjete korištenja, ne koristite ovu web stranicu niti ne preuzimajte nikakve materijale s nje.
Ova web stranica niti bilo koji njezin dio ne smije se reproducirati, duplicirati, kopirati, prodavati, preprodavati ili na bilo koji način iskorištavati za bilo kakvu komercijalnu upotrebu koja nije izričito dozvoljena pisanim putem od strane autora.
Ne možete modificirati, koristiti ili prenositi informacije u bilo kakve komercijalne svrhe, niti možete uklanjati bilo kakve obavijesti s tih informacija koje se odnose na autorska prava ili vlasništvo. Suglasni ste da ste odgovorni spriječiti bilo kakvo neovlašteno kopiranje materijala te osigurati da se svi zaposlenici i dobavljači – ako je primjenjivo – u vašoj organizaciji pridržavaju tih ograničenja.
Odgovorni ste za poštivanje svih važećih zakona o autorskim pravima. Dozvoljavamo vam da napravite kopije ove web stranice ovisno o potrebama i pojedinačnim pregledima web stranice; možete napraviti i tiskani primjerak web stranice za osobnu upotrebu u onoj mjeri koliko je to razumno za privatne svrhe. Svaki drugi vid uporabe izričito je zabranjen. Bez našeg pisanog odobrenja ne možete ovu web stranicu kao ni poveznicu na nju postaviti drugačije nego samo kao svoju početnu web stranicu.
Autor poštuje privatnost posjetilaca svojih online site-ova i prikupljat će podatke o identitetu osoba, kao što su ime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa samo kad su ustupljeni dobrovoljno. Te podatke ćemo koristiti kako bismo udovoljili vašim zahtjevima za informacijama i s vremena na vrijeme, koristit ćemo ih kako bismo bolje razumjeli vaše potrebe. U svezi s tim, povremeno ćemo vaše osobne podatke koristiti kako bismo stupili u kontakt s vama. Izričito izjavljujemo da autor neće prodavati ili na bilo koji drugi način, osim gore navedenog, koristiti vaše osobne podatke niti ih prenositi bilo kojoj trećoj strani bez vašeg odobrenja. Sve promjene politike zaštite privatnosti na Internetu autor bit će pravodobno objavljene na ovoj web stranici ili vam na drugi prikladan način biti učinjene dostupnima.
U bilo kojem trenutku autor može revidirati ove pravne informacije i uvjete korištenja ažuriranjem ove objave.
Prema vlastitom nahođenju, autor zadržava pravo na (1) izmjenu ovih pravnih informacija i uvjeta korištenja (2) nadzor i uklanjanje objava; i/ili (3) prekid dostupnosti stranice, u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti.
Portalwww.blog.ishrana.ba sponzorira i pomaže: International Health d.o.o. Sarajevo

Post A Comment